Γαστροοισοφαγικη παλινδρόμηση και ο ρόλος της διατροφής στην αντιμετώπιση!