Διατροφογενετική

“Η τροφή σου να είναι το φάρμακο σου και το φάρμακο σου να είναι η τροφή σου”
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ