ΨΕΥΔΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

Ψευδοβιταμίνες

Είναι χημικές ενώσεις που αν και δεν είναι πραγματικές βιταμίνες, ωστόσο σχετίζονται στενά με τη δράση των βιταμινών ή παρουσιάζουν συνενζυμική δράση.

Διαφορές με τις βιταμίνες:

  • Μερικές ψευδοβιταμίνες υπάρχουν σε ποσά μεγαλύτερα από αυτά των βιταμινών
  •  Ο οργανισμός μπορεί να συνθέσει επαρκή ποσά αυτών αν υπάρχουν οι αντίστοιχοι πρόδομοι.
  • Είναι αδύνατο να προσδιορισθεί επακριβώς η βιολογική δράση τους.
  •  Σε πολλά ζώα διαπιστώθηκε η αναγκαιότητά τους με δράση ανάλογη των βιταμινών

Τέτοιες είναι:

Bιοφλαβονοειδή ή βιταμίνη P

Bιταμίνη Β13 ή οροτικό οξύ

Bιταμίνη Β15 ή παγκαμικό οξύ

Bιταμίνη Β17 ή αμυγδαλίνη

Ινοσιτόλη

Bιταμίνη Β7 ή καρνιτίνη

Λιποϊκό οξύ