ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ!!!

Συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, όπου θα παρέχω τις υπηρεσίες μου για το 2018, στα μέλη των Εθνικών ομάδων του κλιμάκιου Βορείου Ελλάδος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΛ.Ο.Π. και τον κ.Αναστάσιο Μπεαζίδη ο οποίος είναι παράγοντας, προπονητής και έχει αναλάβει το αξίωμα του εφόρου αγωνιστικού τμήματος.