ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρία ATCARE  και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Νίκο Τυχόπουλο και Κώστα Καμπίτση που μου έδωσαν την ευκαιρία να συμμετέχω στην Ακαδημία για το Σακχαρώδη Διαβήτη και την Υπέρταση. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακοποιών. Αναλύσαμε διεξοδικά τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων και πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε ..αποκτώντας σωστή διατροφική νοημοσύνη! Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής, και δυστυχώς το κάπνισμα, η κακή διατροφή, η έλλειψη της άσκησης , έχει αυξήση τα ποσοστά της Παχυσαρκίας και την εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω  το συνεργάτη και φίλο κύριο Άγγελο Κλείτσα που μας διαφώτισε στην ιατρική αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών.

Η συνεργασία και η ομαδική δουλεία μπορεί να φέρει την ίαση στους ασθενείς!

Κάποιες φωτογραφίες από τις ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν!

Σακχαρώδης Διαβήτης και ΥπέρτασηΣακχαρώδης Διαβήτης και Υπέρταση

Σακχαρώδης Διαβήτης και ΥπέρτασηΣακχαρώδης Διαβήτης και ΥπέρτασηΣακχαρώδης Διαβήτης και Υπέρταση

Σακχαρώδης Διαβήτης και Υπέρταση

Σακχαρώδης Διαβήτης και Υπέρταση