ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Από την ομιλία με θέμα “Διατροφικές ανάγκες στην τρίτη ηλικία” που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 2ης Πανελλήνιας Ημερίδας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα “Ποιότητα ζωής των ωφελουμένων στα Κ.Η.Φ.Η.”, την Τρίτη 1 Οκτωβρίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.