ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΙΤΑ  ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

Η νεφρική ανεπάρκεια είναι το αποτέλεσμα της ανικανότητας απέκκρισης του ημερήσιου φορτίου αζωτούχων αποβλήτων (όπως κρεατίνης, αμμωνία και ουρικό οξύ) με συνέπεια την ανώμαλη συσσώρευση τους στο αίμα. Η χρόνια νεφρική νόσος είναι ένας γενικός όρος για διαταραχές που επηρεάζουν την ετερογενή δομή των νεφρών και την λειτουργία τους.

Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία και το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας συνιστά τον εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (EGFR), που υπολογίζεται από ορό κρεατινίνης, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε όλα τα άτομα με διαβήτη, για την ανίχνευση της νεφρικής δυσλειτουργίας. O EGFR παραμένει ανεξάρτητος και σημαντικός προγνωστικός δείκτης μετά την προσαρμογή παραγόντων κινδύνου όπως η ηλικία, το φύλο, η διάρκεια του διαβήτη, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η αρτηριακή πίεση, ο γλυκαιμικός έλεγχος και ο έλεγχος των λιπιδίων, καθώς και η παρουσία διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Η Cystatin-C (Cys C), μπορεί στο μέλλον να είναι ο προτιμώμενος δείκτης της διαβητικής νεφροπάθειας, λόγω διαφορών στις μετρήσεις της κρεατινίνης του ορού με διάφορες μεθόδους.
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει τη σημασία της μέτρηση της λευκωματουρίας, EGFR, κρεατινίνη ορού καθώς επίσης το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης ενισχύσει περαιτέρω την πρόβλεψη του τελικού σταδίου της νεφρικής νόσου.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του 2002 για τον ορισμό και την ταξινόμηση της ασθένειας αυτής αποτελούν μια σημαντική στροφή προς την αναγνώρισή της ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τα πρώτα στάδια του. Η νόσος και η διαχείριση της ταξινομούνται σύμφωνα με τα στάδια βαρύτητας της νόσου, οι οποίες αξιολογούνται από τον ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR) και την λευκωματουρία καθώς και την κλινική διάγνωση (αιτία και παθολογία)όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Η χρόνια νεφρική νόσος μπορεί να ανιχνευθεί με συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις, και ορισμένες θεραπείες μπορούν να αποτρέψουν την ανάπτυξη της και να επιβραδύνουν την εξέλιξη της, να μειώσουν τις επιπλοκές μειωμένης GFR και τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, και να βελτιώσουν την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των πασχόντων.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ GFR
ΣΤΑΔΙΟ Ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) Περιγραφή
1. 90-130 ml/min Νεφρική βλάβη. Φυσιολογική προς αυξημένη νεφρική λειτουργία
2. 60-89 ml/min Ήπια μείωση στη νεφρική λειτουργία
3. 60-59 ml/min Μέτρια μείωση στη νεφρική λειτουργία
4. 15-29 ml/min Σοβαρή μείωση στην νεφρική λειτουργία
5. <15 ml/min Νεφρική ανεπάρκεια με θεραπεία- νεφροπάθεια τελικού σταδίου

Εδώ πρέπει να σημειωθούν κάποιες ομάδες που πιθανά να εμφανίζουν χαμηλό GFR, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα νεφρική βλάβη. Αυτές οι ομάδες είναι οι χορτοφάγοι, άτομα ηλικιωμένα και παιδιά, άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια ή κίρρωση, άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ετερόπλευρης νεφρεκτομής και άτομα με μειωμένο εξωκυτταρικό όγκο.

Όταν τα συμπτώματα νεφρικής ανεπάρκειας είναι σοβαρά αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την αιμοκάθαρση και την μεταμόσχευση. Η νεφρική ανεπάρκεια που αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο είναι γνωστή ως τελικού σταδίου νεφρική νόσο. Νεφρική ανεπάρκεια ορίζεται ως ένα GFR μικρότερη από 15 ml / min , ή η ανάγκη για θεραπεία με αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση. Άλλα αποτελέσματα που περιλαμβάνουν επιπλοκές μειωμένης GFR είναι ο αυξημένος κίνδυνος για καρδιαγγειακή νόσο, η οξεία νεφρική βλάβη, η μόλυνση, η γνωστική δυσλειτουργία και η διαταραχή της φυσικής κατάστασης.

Επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο, που συχνά οδηγούν σε θάνατος χωρίς εξέλιξη σε νεφρική ανεπάρκεια, και μπορεί να προκύψουν από τις δυσμενείς επιπτώσεις των παρεμβάσεων για την πρόληψη ή θεραπεία της νόσου.

ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΑ

Ευρήματα από πειραματικές και κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η πρωτεϊνουρία κατέχει ένα σημαντικό ρόλο για την παθογένεια της εξέλιξης της νόσου. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει σχέσεις μεταξύ αυξημένης λευκωματουρίας και θνησιμότητας σε πληθυσμούς, εκτός από, και ανεξάρτητα από, το χαμηλό GFR και τους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.
Εν όψει αυτών των ευρημάτων, έχει εκπληρωθεί μια διεθνή διάσκεψη συνιστάμενης τροποποίησης της ταξινόμησης της νόσου για να δείξει την πρόγνωση με την προσθήκη σταδίων με βάση την λευκωματουρία, και την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του 2002
Λευκωματουρία ως ένας δείκτης της νεφρικής βλάβης

Αυξημένη σπειραματική διαπερατότητα, ACR ούρα> 30 mg / g *

Η απέκκριση ούρων κρεατινίνης υποδεικνύει μυϊκή μάζα και ποικίλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, τη διατροφή, και διατροφική κατάσταση, και γενικά υπερβαίνει το 1.0 g ανά ημέρα σε υγιείς ενήλικες. Ως εκ τούτου, η αριθμητική τιμή για την ακράτεια ACR (mg / g) είναι συνήθως μικρότερη από τον ρυθμό της ουρικής απέκκρισης λευκωματίνης (mg / ημέρα). Ποσοστά 30-300 mg ανά ημέρα και > 300 mg ανά ημέρα αντιστοιχούν σε μικρολευκωματινουρία και μακρολευκωματινουρία, αντίστοιχα. Η κανονική ποσότητα ούρων περιέχουν μικρές ποσότητες λευκωματίνης, πρωτεΐνες ορού χαμηλού μοριακού βάρους, και πρωτεΐνες που είναι από νεφρικά σωληνάρια και του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Στις περισσότερες ασθένειες των νεφρών, η λευκωματίνη είναι η κύρια πρωτεΐνη στα ούρα, η οποία περιλαμβάνει περίπου 60-90% της συνολικής πρωτεΐνης στα ούρα όταν η ολική πρωτεΐνη είναι πολύ υψηλή. Τιμές που αντιστοιχούν σε κανονική, υψηλή-κανονική, υψηλή, πολύ υψηλή, και νεφρωσικό εμβέλειας συνολικής πρωτεΐνης είναι περίπου <50, 50-150, 150-500,> 500 και> 3500 mg / g, αντίστοιχα.

Κριτήρια για τον ορισμό της χρόνιας νεφρικής νόσου

Διάρκεια > 3 μηνών, με βάση έγγραφα ή συμπεράσματα
GFR <60 ml / min : GFR είναι ο καλύτερος γενικός δείκτης της νεφρικής λειτουργίας στην υγεία και την ασθένεια

Κανονική GFR σε νεαρούς ενήλικες είναι περίπου 125 ml / min .GFR <15 ml / min ορίζεται ως νεφρική ανεπάρκεια.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
1. Διάγνωση
2. Άλλες συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις- Συνοσηρότητα
3. Σοβαρότητα νεφρικής λειτουργίας με βάση τα στάδιο GFR
4. Επιπλοκές και κίνδυνοι επιβάρυνσης νεφρικής λειτουργίας
5. Κίνδυνοι που σχετίζονται με καρδιαγγειακή νόσο

ΕΠΙΡΡΕΠΗΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ

Ασθενείς με Σακχ. Διαβήτη
Υπερτασικοί
Άτομα με αυτοάνοση ασθένεια
Άτομα τα οποία παρουσιάζουν οικογενειακό ιστορικό ασθένειας

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ενέργεια : η συνιστώμενη ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη των ατόμων που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια είναι 35kcal/kgr/d για αυτούς που είναι κάτω των 60 ετών και 30-35kcal/kgr/d γι’ αυτούς που είναι άνω των 60 ετών.
Πρωτεΐνη: συστήνεται δίαιτα χαμηλή σε πρωτεΐνες της τάξεως των 0,8γρ/κιλό ιδανικού σωματικού βάρους/ ημέρα.
Σύμφωνα με έρευνες μια δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, με μείωση ενδεχομένως και σε άλλα διατροφικά συστατικά όπως φωσφορικό ή λίπος, φαίνεται να επιβραδύνουν το ρυθμό μείωσης του ρυθμού σπειραματικής διήθησης.
Λίπη: τα λίπη πρέπει να καλύπτουν το 25-30% των ημερήσιων ενεργειακών αναγκών ενώ τα κορεσμένα λίπη δε θα ξεπερνούν το 7% και η χοληστερόλη τα 200mgr των συνιστώμενων λιπιδίων την ημέρα.
Υδατάνθρακες: το 50-60% των συνιστώμενων ενεργειακών αναγκών πρέπει να αποτελείται από υδατάνθρακες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ποιότητα αυτών.
Νάτριο: το νάτριο είναι ένα μικροθρεπτικό συστατικό το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την εξέλιξη της νόσου. Η υπέρμετρη κατανάλωση νατρίου μπορεί να οδηγήσει σε υπέρταση και κατά συνέπεια επιβάρυνση της κατάστασης μας.
Κάλιο: η συνιστώμενη δόση του εξαρτάται αποκλειστικά από τα επίπεδα στον ορό του αίματος. Ανάλογα με την πρόοδο της ασθένειας και την φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να εμφανισθεί υποκαλιαιμία ή υπερκαλιαιμία.
Φώσφορο και Ασβέστιο: Η ημερήσια διατροφική πρόσληψη του φωσφόρου (8-12mgr/kg ιδανικού βάρους )και του ασβεστίου ( 800-1200mgr/d) για τους νεφροπαθείς βοηθούν στην καλή υγεία των οστών αφού όταν διαταραχθεί η ισορροπία τους διάφορα προβλήματα προκύπτουν στην υγεία μας όπως νεφρική οστεοδυστροφία και δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τρώτε μικρά και συχνά γεύματα
Μειώστε την ποσότητα αλατιού στα γεύματα σας. Αντικαταστήστε με μυρωδικά.
Απαγορεύεται η κατανάλωση προϊόντων ολικής άλεσης
Καταναλώστε φρούτα όπως: μήλα, ροδάκινα και αχλάδια
Καταναλώστε λαχανικά αφού τα αφήσετε για αρκετή ώρα στο νερό ώστε να απομακρυνθεί το κάλιο.

Διατροφή για νεφροπάθεια

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Chronic Kidney Disease Dr Andrew S Levey, MD, Josef Coresh, PhD Published Online 15 August 2011 The Lancet
The effect of Dietary Protein Restriction on the Progression of Diabetic and Nondiabetic Renal Diseases: A Meta- Analysis Michael Tpedrini, MD. Andrew S. Levey, MD. Joseph Lau,MD. Thomas C. Chalmers*,MD. And Ping H. Wang MD From the University of California, Irvine, California, and New England Medical Center, Boston, Massachusetts.Acknowledgments: The authors thank Dr. G.J. Beck, Dr. J. Walker, G. Viberti, and Dr. A. Ciavarella for providing data from their studies.Requests for Reprints: Ping H. Wang, MD, Department of Medicine, Medical Science I, C240, University of California, Irvine, CA 92717.Current Author Addresses:Dr. Pedrini: Department of Internal Medicine, Innsbruck General Hospital, Anichstrasse 35, A-6020 Innsbruck/Tyrol, Austria. Copyright ©2004 by the American College of Physicians
http://www.kidney-international.org