ΑΣΒΕΣΤΙΟ – ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D

Ασβέστιο – βιταμίνη Κ και βιταμίνη D

Ένας  κεντρικός  παράγοντας  στην  δημιουργία  της αρτηριοσκλήρυνσης,  είναι  η  εναπόθεση  ασβεστίου  στο  αγγειακό τοίχωμα. Μαζί με την εναπόθεση της χοληστερίνης στα τοιχώματα των  αγγείων,  λόγω  χρόνιων,  μη  επιλυμένων  αβεστιοφλεγμονών,  υπάρχει μια ακόμη ουσία που τείνει να συσσωρεύεται: το ασβέστιο. Είναι ακριβώς αυτή η προοδευτική ασβεστοποίηση που σκληραίνει τα τοιχώματα των αγγείων, που έτσι χάνουν την ελαστικότητά τους και την ιδιότητα να παρέχουν επαρκή ροή αίματος στους ιστούς. Μια  νέα  έκδοση  της  αξονικής  τομογραφίας  (Αξονική Στεφανιογραφία),  η  οποία  ποσοτικοποιεί  τις  εναποθέσεις ασβεστίου,  είναι  μια  από  τις  πιο  ακριβείς  μεθόδους  για  την πρόωρη ανίχνευση της παρουσίας καρδιακής πάθησης. Νέες  μελέτες  δείχνουν  ότι  το  ασβέστιο  συσσωρεύεται  λόγω  της έλλειψης  των  μηχανισμών  που  ρυθμίζουν  τη  μεταφορά  και  την αποθήκευσή  του.  Τέτοιοι  μηχανισμοί  απαιτούν  την  παρουσία επαρκών  ποσοτήτων  βιταμίνης  Κ2μαγνησίου  και  βιταμίνης  D3. Όταν  υπάρχει  ανεπάρκεια  αυτών  των  ουσιών  στο  σώμα,  αντί  να εναποτίθεται στα οστά,  το ασβέστιο εναποτίθεται σε  ιστούς όπου δεν  θα  έπρεπε  να  εναποτίθεται,  όπως  οι  αρτηρίες,  οι  αρθρώσεις και άλλα όργανα. Κλινικές  μελέτες  που  διεξήχθησαν  σε  4.800  ανθρώπους  για  μια περίοδο  δέκα  ετών,  έδειξαν  ότι  τα  άτομα  που  είχαν  αυξημένη πρόσληψη βιταμίνης Κ2, είχαν χαμηλότερα επίπεδα χοληστερίνης, μειωμένη  συνολική  θνησιμότητα  και  μια  μείωση  της  καρδιακής θνησιμότητας μεγαλύτερη από 50%.