ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Στον ανθρώπινο οργανισμό, το 70-75% της Άλιπης Μάζας αποτελείται από νερό. Το νερό είναι ο διαλύτης των βιοχημικών αντιδράσεων και παίζει καταλυτικό ρόλο στην μεταβολική διαδικασία.

Η έλλειψη, και σε κάποιες περιπτώσεις, η υπερδιόγκωση και η υπερ-συγκέντρωση του ποσοστού του σωματικού νερού, θέτουν σε κίνδυνο την συνολική μας σωματική υγεία.
Η σωστή και ακριβής καταμέτρηση του Ολικού Νερού Σώματος, που γίνεται με τη βοήθεια μηχανημάτων υψηλής ακρίβειας, όπως το InBody 230 το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης όλων των δεικτών μέτρησης, μας καθιστά ικανούς να εντοπίζουμε και φυσικά να αντιμετωπίζουμε κάθε σωματική διαταραχή μέσω των διατροφικών μας μεθόδων.