ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

Η σχέση της Μυϊκής Μάζας και της καλής υγείας είναι σχέση αδιάρρηκτη. Με την πάροδο των χρόνων και χωρίς συστηματική άσκηση, η απώλεια της μυϊκής μάζας είναι αναπόφευκτη και επηρεάζει την ισορροπία και τη ποιότητα της ζωής μας.

Ας μην ξεχνάμε πως σχεδόν όλα τα ζωτικά μας όργανα, συμπεριλαμβανομένης και της καρδιάς, αποτελούνται από μυϊκούς ιστούς.
Με τη συνδρομή του υπερσύγχρονου InBody 230 μπορούμε να ελέγξουμε, να καταγράψουμε και να συγκρίνουμε με ακρίβεια και εγκυρότητα, το ποσοστό της μυϊκής μάζας του οργανισμού μας, ώστε να επιτύχουμε την ιδανική σωματική μας ισορροπία, μέσα από μια σωστή διατροφική διαπαιδαγώγηση.