ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΜΑΖΑΣ

Η Λιπώδης Μάζα στον οργανισμό, είναι μια συγκεντρωτική εικόνα της κατανομής του λίπους σε κάθε τμήμα του σώματος. Σε μία μέτρηση της Λιπώδους Μάζας λοιπόν, δεν αρκεί μόνον να γνωρίζουμε το ποσοστό του λίπους στον οργανισμό μας, αλλά και την κατανομή του, καθώς είναι διαφορετική για τον καθένα από εμάς.

Με σύμμαχο το τελευταίας και υψηλής τεχνολογίας InBody 230, είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε την κατανομή του λίπους, το οποίο, ανάλογα με τη συσσώρευσή του προσδιορίζει το είδος της παχυσαρκίας και επιτρέπει την ορθή αντιμετώπισή του προβλήματος.