Μέτρηση δείκτη μάζας σώματος

Ο Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), είναι ένας δείκτης τιμών που εξισώνει το Ύψος και το Βάρος του ατόμου παρέχοντας έτσι πληροφορίες – ενδείξεις για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας. Είναι όμως ένας παρεξηγημένος τύπος μέτρησης, καθώς λαμβάνει υπ’ όψιν ελάχιστα στοιχεία και επομένως μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετα ή και λανθασμένα συμπεράσματα.

Οι σύγχρονες μέθοδοι αλλά και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα μετρήσεων, όπως το InBody 230, είναι σε θέση να συνυπολογίζουν παράλληλα και άλλους δείκτες (Ποσοστό Σωματικού Λίπους , Αναλογία της Μέσης-γοφών), ώστε να εξασφαλίζουν ένα εγκυρότατο και αξιόπιστο αποτέλεσμα που θα βοηθήσει καταλυτικά στη σωστή διατροφική μας αγωγή.