ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Ο ορθός έλεγχος του Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού, παρέχει πληροφορίες για τον οργανισμό, που προσδιορίζουν την σωματική κατάσταση και πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν στη διατροφική μεθοδολογία.

Ο υπολογισμός γίνεται με την μέθοδο της Έμμεσης Θερμιδομετρίας, δηλαδή με την μέτρηση του Οξυγόνου που καταναλώνει ο οργανισμός σε κατάσταση ηρεμίας, και φυσικά με τη χρήση ενός από τα πιο σύγχρονα, έγκυρα και αξιόπιστα μηχανήματα της αγοράς, το MetaCheck7100, που μας προσφέρει μια πλήρη εικόνα για την σωστή και ασφαλή αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η διάρκεια της μέτρησης δεν ξεπερνά τα 10-20 λεπτά, και γίνεται εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα, ενώ η επιστημονική του εγκυρότητα, με σχεδόν μηδενική απόκλιση, παρέχει όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για την αξιολόγηση των διατροφικών αναγκών.