ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΛΙΠΗΣ ΜΑΖΑΣ

Στο ανθρώπινο σώμα ορίζουμε ως Άλιπη Μάζα τα μέρη εκείνα που δεν περιβάλλονται και δεν αποτελούνται από λιπώδεις ιστούς, όπως τα κόκαλα, οι μυείς, οι ιστοί, τα όργανα και το αίμα.
Η μέτρηση, καθώς και η αξιολόγησή της, δίνουν πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για τον βαθμό της μυϊκής ανάπτυξης σε κάθε τμήμα του σώματος ενώ οι ευρεθείσες τιμές προσδιορίζουν το που αλλά και το πώς συνιστάται η αύξηση της μυϊκής μάζας , η οποία και αποτελεί σημαντικότατη ένδειξη καλής υγείας.
Με τη χρήση του InBody 230, το οποίο και είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο έγκυρα και αξιόπιστα μηχανήματα μέτρησης, μπορούμε να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του καθενός από εσάς, ώστε να προσφέρουμε ένα προσωπικό διαιτολόγιο, ως σύμβουλο και συνεργάτη της καλής σας υγείας.