Θερμιδομετρητής

Ένα χρήσιμο εργαλείο που θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε πόσες θερμίδες

έχουν διάφορα τρόφιμα που καταναλώνετε.

Οι θερμίδες αποτελούν μονάδα μέτρησης, που μετρά την ποσότητα της ενέργειας που

απελευθερώνεται μετά την καύση ορισμένης ποσότητας κάποιας συγκεκριμένης τροφής.